Przeskocz do treści

Styl naszej pracy

Po zaakceptowaniu naszej oferty i otrzymaniu zlecenia na opracowanie Instrukcji umawiamy się na przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie, która polega na:

    • Przejściu budynku pod kątem przygotowania się do wykonania części graficznej. W tym celu potrzebne są ksera rzutów kondygnacji budynku (lub PDF do wydruku) na bazie których będziemy mogli wykonać całą nową grafikę – plany ppoż. obiektu. Podczas obchodu nanosimy lokalizację sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty, przyciski alarmowe ROP, itp.), opis pomieszczeń oraz ewentualne zmiany konstrukcyjne jeśli były wykonane.

    • Zebraniu informacji organizacyjnych potrzebnych do opracowania procedur ewakuacyjnych, schematu powiadamiania, czynności i zadań dla poszczególnych osób lub grup pracowników.

Po zebraniu powyższych informacji oraz wykonaniu dokumentacji fotograficznej budynku przystępujemy do opracowywania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Czas wykonania kompletnej Instrukcji uzależniony jest od stopnia trudności oraz wielkości obiektu.

Zazwyczaj oscyluje w granicach od 7 do 21 dni.

W specjalnych przypadkach takich jak np. zbliżający się odbiór budynku lub kontrola przewidujemy specjalne przyspieszenie wykonania dokumentacji – opcja priorytet